Takbehandling & taktvätt

Vi lyfter första intrycket på ditt hus

Med vår beprövade metod tar vi bort all påväxt så som alger, lav och mossa. Mossan binder upp stora mängder fukt och gör så att regnvatten i värsta fall rinner över och bakom takpannorna. Du riskerar att undertak och läkt att ruttna.

Laven som är frätande på betongpannorna och vatten kan då tränga in i lavens rötter. Vatten som riskerar frysa kan orsaka frostsprängning som i sin tur riskerar att skada och till sist spräcka takpannorna. Generellt, som med allt annat, så ska tak underhållas för att fungera under lång tid, men också för att se bra ut.

Vi erbjuder två typer av metoder:

  • Vi tar bort och avlägsnar påväxten som är värst mekaniskt och skrapar för att sedan göra en behandling av hela taket med ett långtidsverkande medel. Efter ungefär 1 år är taket fritt frånalger, lav och mossa.
  • Vi avlägsnar även mossa, lav och alger med högtryck och man vill få ett direktresultat, för att sedan behandla taket med långtidsverkande medel

Vad som är bäst beror på flera faktorer och det beslutet görs tillsammans med kund.

Vad ingår:

  • Mekanisk borttagning av mossa alternativt högtryck
  • Efterbehandling med långtidsverkande medel
  • Byte av trasiga takpannor (takpannor ingår EJ)
  • Rengöring av hängrännor
  • Grovstädning

Efter varje takbehandlingen så rekommenderar vi en impregnering som vattenavvisande för att få ett bättre skydd, takimpregnering.