Rensa Hängrännor

Igentäppta hängrännor kan orsaka stora problem


Vi är specialister på att rensa hängrännor. Hängrännornas uppgift är att samla upp regnvatten från taket och sedan leda bort vattnet från husgrunden genom stuprören. För att detta ska fungera behöver vattnet fri passage i dina takrännor. 

Därför rensar vi bort löv, kvistar, slam och annat skräp som har fastnat i hängrännan. Att inte rensa påverkar hängrännornas liftslängd. 

Därför bör du rengöra hängrännorna och kontrollera dem årligen, i utsatta lägen med många höga träd kan det vara en god idé att göra en översyn flera gånger per år.

Serviceavtal till BRFer, föreningar, företag och villaägare

Efter första rensningen, så erbjuder vi ett serviceavtal, där vi sköter rensningen av era hängrännor på regelbunden basis, till exempel på 12 månaders intervall. 

Vi rensar bort löv, kvistar, slam och annat skräp som har samlats i hängrännan.